موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی
عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی

موسسه پژوهشی و انتشاراتی دکترین

 عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی

 

In this paper/thesis the researcher shall examine/investigate/evaluate/analyze…

در این مقاله/رساله محقق به بررسی/تحقیق/ارزیابی/تحلیلِ … خواهد پرداخت.


To answer this question, the researchers begin by taking a closer look at…

محققان این مقاله به منظور پاسخگویی به این پرسش، کار را با بررسی دقیق‌ترِ … آغاز می‌کنند.


The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

این پرسش که آیا … مدتی است که متخصصان را به خود مشغول کرده است.


It is a well-known fact that…

واقعیت مشهوری است که می‌گوید …


A great deal is being written and said about…

درباره … بسیار نوشته و گفته شده است.


It is generally agreed today that…

امروزه عموماً در این باره توافق وجود دارد که …


We then review the factors…

سپس فاکتورهای … را مورد مرور (و بررسی) قرار می‌دهیم.


A persistent theme in this research is…

موضوعی که در این تحقیق مکرراً (/موضوع اصلی‌ای که) به آن می‌پردازیم … است.


Against this background, the central question that motivates this paper is: …

با توجه به این پیش‌زمینه، پرسش اصلی‌ای که انگیزه نگارش این مقاله بوده این است که …


This research explores the causes of…

این پژوهش دلایل … را مورد بررسی قرار می‌دهد.


The authors of more recent studies have proposed that…

نویسندگان پژوهش‌های اخیر این پیشنهاد را طرح کرده‌اند که …


Our purpose is to…

هدف ما آن است که …


The main aims of the study are …

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از …


By empirically examining…, we hope to produce a more complete understanding of…

با بررسیِ تجربیِ …، محققانِ این پژوهش امیدوارند به درک جامع‌تری از … برسند.


The method of this study is …

روش این پژوهش … است.
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
تغییراتی کوچک در نگارش مقاله
تغییراتی کوچک در نگارش مقاله ...
عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی
 عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی ...
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه
 مراحل استخراج مقاله از پایان نامه ...
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت و رشته های علوم انسانی ...
اثرگذاری مقالات علمی
اثرگذاری مقالات علمی ...
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش ...
ایراد نظام داوری مقالات
ایراد داوری مقالات چیست؟ ...
مشكلات و كاستی هاى داورى در نشريات علمى
امروزه فرايند داورى در انتشار مقالات علمى فرايندى كاملا رايج و پذيرفته شده است. ...
صفحه تقدیر و تشکر پایان نامه
یکی از اخرین مراحل انجام پایان نامه انتخاب متن مناسب برای صفحه تقدیر و تشکر پایان نامه می باشد. ...
کجا مطالعه کنیم؟
محل مطالعه خود را سامندهی کنید. ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

مجله رو بصورت قطعی انتخاب کنید،انتخاب صحیح مجله نقش تاثیرگزار در پذیرش یا رد مقاله و میزان ارجاع به آن دارد، راهنمای نویسنده رو مطالعه کنید،چندین بار مقاله خود رو بخوانید،از همکاران و [...]

مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

مرحله اول: آماده سازی محتوای کتاب : در این مرحله نویسنده یا مترجم باید محتوای کتاب را آماده کند. این محتوا می‌تواند شامل شعر، داستان، دستنوشته، خاطرات و یا یک کتاب علمی باشد. همچنین کتاب مورد نظر م [...]

© 2019 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت