موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
تفاوت چکيده و خلاصه
تفاوت چکيده و خلاصه

مشاوره انجام مقاله و پایان نامه دکترین

تفاوت چکيده و خلاصه در پایان نامه


گر چه ممکن است و خلاصه را به طور کلي در فارسي يکي بدانيم،اما براي بيان آنچه رد انگليسي abstract خوانده مي شود،کلمه چکيده از هر کلمه ديگري که در اين زمينه تصور شود بهتر است و البته امروزه در مجلات تخصصي، چکيده معادل abstract شمرده شده،از خلاصه متمايز مي گردد.

خلاصه گاه به معناي مباني است. خلاصه يک موضوع، يعني بيان کليات آن موضوع و حذف جزئيات آن؛در حاليکه گاه چکيده،ذکر جزئيات يک مدرک علمي اهميتي خاص دارد.

در خلاصه، گاه از مهمترين مباحث صرف نظر مي کنند، اما در چکيده ملزم هستيم که حتماً مهمترين مباحث را منعکس کنيم.

خلاصه کردن يعني مطلب با مدرکي را براي گروههايي که از لحاظ سني، ذهني،علمي و يا فرهنگي در شرايط معيني هستند قابل استفاده کنيم. ولي چکيده براي سهولت در انتخاب و جستجوي مطالب است.
 
خلاصه، از يک کتاب، گزارش، يکي از دانش ها با بخش معيني از معارف بشري صورت مي گيرد در حالي که چکيده به طور عمده از مقالات صورت میگیرد.
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
معرفی پایگاه اطلاعاتی برای رشته‌های مختلف
معرفی پایگاه اطلاعاتی برای رشته‌های مختلف ...
روایی و پایایی به چه معناست؟
روایی و پایایی به چه معناست؟ ...
محدودیتهای پژوهش (Research Limitations)
محدودیتهای پژوهش (Research Limitations) ...
چه تفاوتی بین دو بخش مقدمه و بیان مساله وجود دارد؟
چه تفاوتی بین دو بخش مقدمه و بیان مساله وجود دارد؟  ...
پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین
 پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین  ...
نرم افزار ترجمه متن رایگان برای کامپیوتر و موبایل
نرم افزار ترجمه متن رایگان برای کامپیوتر و موبایل  ...
نکات مهم در انجام  مقاله ی مروری
نکات مهم در انجام  مقاله ی مروری  ...
۶ روش برای پیدا کردن مقالات دسترسی آزاد در الزویر
۶ روش برای پیدا کردن مقالات دسترسی آزاد در الزویر   ...
نکاتی در باب تکنیک دلفی
نکاتی در باب تکنیک دلفی  ...
آیا اعتبار نویسندگان مقاله در شانس پذیرش آن تاثیر دارد؟
آیا اعتبار نویسندگان مقاله در شانس پذیرش آن تاثیر دارد؟  ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

 

[...]
مراحل چاپ کتاب

مراحل هفتگانۀ چاپ کتاب 

[...]
© 2020 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت