موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
تفاوت چکيده و خلاصه
تفاوت چکيده و خلاصه

مشاوره انجام مقاله و پایان نامه دکترین

تفاوت چکيده و خلاصه در پایان نامه


گر چه ممکن است و خلاصه را به طور کلي در فارسي يکي بدانيم،اما براي بيان آنچه رد انگليسي abstract خوانده مي شود،کلمه چکيده از هر کلمه ديگري که در اين زمينه تصور شود بهتر است و البته امروزه در مجلات تخصصي، چکيده معادل abstract شمرده شده،از خلاصه متمايز مي گردد.

خلاصه گاه به معناي مباني است. خلاصه يک موضوع، يعني بيان کليات آن موضوع و حذف جزئيات آن؛در حاليکه گاه چکيده،ذکر جزئيات يک مدرک علمي اهميتي خاص دارد.

در خلاصه، گاه از مهمترين مباحث صرف نظر مي کنند، اما در چکيده ملزم هستيم که حتماً مهمترين مباحث را منعکس کنيم.

خلاصه کردن يعني مطلب با مدرکي را براي گروههايي که از لحاظ سني، ذهني،علمي و يا فرهنگي در شرايط معيني هستند قابل استفاده کنيم. ولي چکيده براي سهولت در انتخاب و جستجوي مطالب است.
 
خلاصه، از يک کتاب، گزارش، يکي از دانش ها با بخش معيني از معارف بشري صورت مي گيرد در حالي که چکيده به طور عمده از مقالات صورت میگیرد.
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
نقش نمونه خوان در ترجمه
نقش نمونه خوان در ترجمه ...
مراحل دفاع پایان نامه
مراحل دفاع پایان نامه ...
بخش‌های اصلی تشکیل دهنده مقدمه مقاله
بخش‌های اصلی تشکیل دهنده مقدمه مقاله ...
اصولی که باید در طراحی پرسشنامه پایان نامه یا پژوهش رعایت کنید
اصولی که باید در طراحی پرسشنامه پایان نامه یا پژوهش رعایت کنید ...
5 نکته ساده برای افزایش تعداد استنادات مقاله
5 نکته ساده برای افزایش تعداد استنادات مقاله ...
راهنمای نگارش وانجام مقاله ISI
راهنمای نگارش وانجام مقاله ISI ...
روش شناسی چه تاثیری بر روی پژوهشی که انجام می دهیم دارد؟
روش شناسی چه تاثیری بر روی پژوهشی که انجام می دهیم دارد؟ ...
هفت نکته در مورد آماده سازی مقاله برای ترجمه تخصصی
هفت نکته در مورد آماده سازی مقاله برای ترجمه تخصصی ...
تفاوت چکيده و خلاصه
تفاوت چکيده و خلاصه در پایان نامه ...
مدت زمان فرایند داوری یک مقاله!
مدت زمان فرایند داوری یک مقاله! ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

مجله رو بصورت قطعی انتخاب کنید،انتخاب صحیح مجله نقش تاثیرگزار در پذیرش یا رد مقاله و میزان ارجاع به آن دارد، راهنمای نویسنده رو مطالعه کنید،چندین بار مقاله خود رو بخوانید،از همکاران و [...]

مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

مرحله اول: آماده سازی محتوای کتاب : در این مرحله نویسنده یا مترجم باید محتوای کتاب را آماده کند. این محتوا می‌تواند شامل شعر، داستان، دستنوشته، خاطرات و یا یک کتاب علمی باشد. همچنین کتاب مورد نظر م [...]

© 2019 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت