موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
راهنمای نگارش وانجام مقاله ISI
راهنمای نگارش وانجام مقاله ISI

مشاوره انجام مقاله و انجام پایان نامه دکترین

راهنمای نگارش وانجام مقاله ISI
برای نوشتن یک مقاله استاندارد جهت انتشار در مجلات معتبر ISI چه باید کرد؟
برای موفقیت در پذیرش مقاله باید به نکات زیر توجه نمود
۱- داشتن عنوان مناسب با تحولات روز
عنوان مورد نظر باید کاملا واضح و دارای لغات کلیدی تحقیق باشد. عناوین طولانی سبب کاهش نمره ارزشیابی مقاله می شود .
۲- چکیده مناسب :
چکیده تحقیق باید مختصر و مفید باشد .چهار بخش اصلی چکیده شامل:
۳- بیان مسئله و هدف از انجام پژوهش( ۲ تا ۳ خط)
۴- روش تحقیق :
نوع تحقیق ( میدانی – کتابخانه ای – طولی – تقاطعی – …) (یک خط)
محل تحقیق ( مکان اجرا ) ( منطقه – شهر – کشور )(نیم خط)
دوره تحقیق (از ماه ….در سال … تا ماه …..سال ….) (نیم خط)
جامعه تحقیق , نمونه تحقیق ( تعداد افراد منتخب ) (نیم خط)
روش انتخاب حجم نمونه ( تصادفی ساده – تصادفی خوشه ای -.(نیم خط)
نوع آزمون آماری : ( کای اسکوار(خی دو ) – تی استیودنت – رگرسیون – .. (نیم خط)
نوع مدل : نام مدل
۵-نتایج تحقیق :
نتیجه فرضیه های تایید یا رد شده نوشته شود .( دو تا ۳ جمله)
قابل ذکر است که برخی مجلات دارای فرمتی از پیش تعیین شده برای نوشتن چکیده هستند و پژوهشگر می بایست در فضای تعیین شده هدف پژوهش، روش تحقیق، نتایج، اهمیت پژوهش و… را وارد نماید.
لغات کلیدی : حداکثر چهار کلمه

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
معرفی پایگاه اطلاعاتی برای رشته‌های مختلف
معرفی پایگاه اطلاعاتی برای رشته‌های مختلف ...
روایی و پایایی به چه معناست؟
روایی و پایایی به چه معناست؟ ...
محدودیتهای پژوهش (Research Limitations)
محدودیتهای پژوهش (Research Limitations) ...
چه تفاوتی بین دو بخش مقدمه و بیان مساله وجود دارد؟
چه تفاوتی بین دو بخش مقدمه و بیان مساله وجود دارد؟  ...
پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین
 پایگاه های تشخیص سرقت علمی فارسی و لاتین  ...
نرم افزار ترجمه متن رایگان برای کامپیوتر و موبایل
نرم افزار ترجمه متن رایگان برای کامپیوتر و موبایل  ...
نکات مهم در انجام  مقاله ی مروری
نکات مهم در انجام  مقاله ی مروری  ...
۶ روش برای پیدا کردن مقالات دسترسی آزاد در الزویر
۶ روش برای پیدا کردن مقالات دسترسی آزاد در الزویر   ...
نکاتی در باب تکنیک دلفی
نکاتی در باب تکنیک دلفی  ...
آیا اعتبار نویسندگان مقاله در شانس پذیرش آن تاثیر دارد؟
آیا اعتبار نویسندگان مقاله در شانس پذیرش آن تاثیر دارد؟  ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

 

[...]
مراحل چاپ کتاب

مراحل هفتگانۀ چاپ کتاب 

[...]
© 2020 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت