موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش

موسسه علمی کترین

پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش:
این بخش رئوس مطالب کلی پژوهش را شرح می¬دهد و در انتها باید به مسئله تحقیق برسد. این بخش کوتاه است و در نظر دارد تا خوانندگان را علاقه¬مند ساخته و توجه آنها را جلب نماید. بین ترتیب ابتدا مسئله تحت بررسی به صورت کلی بیان و مفاهیم و اصطلاحات رایج در حوزه مورد نظر و جایگاه آن در تحقیقات مالی و دنیای واقعی مشخص می شود. در ادامه به یکسری از مطالعات کلیدی که سهم عمده در پرورش موضوع و حل مسئله داشته اند پرداخته می شود. بیان این تحقیقات می بایست در جهت محدود کردن موضوع و رساندن محقق و خواننده به موضوع پایان نامه باشد. در این قسمت پایانه نامه باید بتواند دست کم به چهار یا پنج منبع معتبر(مقالات پایه) در حوزهمسئله تحقیق ارجاع دهد تا نشان دهد که دقت لازم برای تصدیق کردن و نشان دادن دامنه و وسعت بدنه موجود از دانش در آن رعایت شده است. حجم مطالب این بخشمعمولاً در حدود دو تا سه صفحه است.
بیان مطالب باید بدون حاشیه و در حوزه موضوع مورد نظر باشد. به عنوان مثال در صورتی که محقق به دنبال استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده برای پیش بینی ورشکستگی است لزومی به پرداختن به مفاهیم و تعاریف ورشکستگی یا انواع شبکه های عصبی در این قسمت ندارد.
پس از مرور تحقیقات کلیدی نوبت به طرح مسئله اصلی تحقیق می رسد. خروجی این بخش بیان صریح سؤال پژوهش در یک یا دو جمله خواهد بود. توجه نمایید که سئوال تحقیق باید واقعا مسئله کلیدی پژوهش را مطرح نماید به نحوی که نتوان در حال حاضر به آن پاسخ «بله» یا «خیر» داد.
مثال: پیشینه پژوهش و بیان مسئله

مثال: بدین ترتیب مسئله اصلی پژوهش این است که آیا می توان با استفاده از مدل های شبکه عصبی-فازی تخمین بهتری از رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ارائه نمود؟
مثال: مسئله اصلی تحقیق این است که آیا مدل CAPM در بازار سرمایه ایران صادق است؟
مثال: مسئله تحقیق این است که آیا ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه شرکت ها در بورس تهران وجود دارد؟
در انتهای این بخش عمدتا به اهمیت و کاربرد دنیای واقعی مسئله (ضرورت انجام) مورد بررسی پرداخته می شود. شاید لازم باشد به یکسری اعداد و ارقام، روندها، مصاحبه ها و اتفاقات مهم اشاره شود. در برخی از تحقیقات (نظری) بجای بیان کاربردهای واقعی بر شکاف موجود در ادبیات موضوع پرداخته می شود.
برای داوران مهم است که دانشجو به یک حوزه تحقیقاتی بی اهمیت نپردازد. صرفا نشان دادن اهمیت کاربردی موضوع و وجود شکاف هایی در بدنه دانش کافی نیست بلکه این شکاف ها باید دارای اهمیت هم باشند و موضوع تحقیق باید در چندین زمینه تئوری وعملی دارای اهمیت باشد. توجیه ضرورت تحقیق معمولا می تواند یکی یا چند تا از موارد زیر را دربرگیرد:
•  اهمال نسبی از موضوع تحقیقتوسط محققان پیشین
•  نقص در متدولوژی های تحقیقات پیشین
•  فواید کاربردهای بالقوه یافته های تحقیق
حجم مطالب این قسمت نیز در حدود 1 الی 2 صفحه خواهد بود.
مثال اهمیت موضوع و ضرورت انجام
....

مثال: بدین ترتیب با توجه به حجم عظیم مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در ایران (70 هزار میلیارتومان) ارایه مدلهای پیشرفته و کاربردی برای پیش بینی نکول مشتریان از ضروریات جاری صنعت بانکداری کشور می باشد.
مثال: همان گونه که ملاحظه می شود تاکنون از تکنیک رگرسیون پروبیت برای پیش بینی نرخ نکول در ادبیات موضوع استفاده نشده است.
مثال:  با بررسی ادبیات موضوع ملاحظه می گردد که تحقیقات مختلف به پاسخ های متفاوتی از تاثیرگذاری چرخه تجاری بر نرخ نکول رسیده اند و جواب کاملا مشخص برای این موضوع در ادبیات تحقیق وجود ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که باید با مطالعه مسئله و ضرورت تحقیق، هم بتوان شکاف دانشی هم اهمیت انجام تحقیق و مهمتر از همه نوآوری تحقیق را متوجه شد.
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
تفاوت کاربردها، محدودیت ها و پیشنهادات در مقاله یا پایان نامه
تفاوت کاربردها، محدودیت ها و پیشنهادات در پایان نامه و مقاله  ...
اهمیت ادیت مقاله
اهمیت ادیت مقاله ...
تغییراتی کوچک در نگارش مقاله
تغییراتی کوچک در نگارش مقاله ...
عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی
 عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی ...
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه
 مراحل استخراج مقاله از پایان نامه ...
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت و رشته های علوم انسانی ...
اثرگذاری مقالات علمی
اثرگذاری مقالات علمی ...
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش ...
ایراد نظام داوری مقالات
ایراد داوری مقالات چیست؟ ...
مشكلات و كاستی هاى داورى در نشريات علمى
امروزه فرايند داورى در انتشار مقالات علمى فرايندى كاملا رايج و پذيرفته شده است. ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

 

[...]
مراحل چاپ کتاب

مراحل هفتگانۀ چاپ کتاب 

[...]
© 2020 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت