موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
لیست مقالات
نکته ای برای نگارش علمی جذاب
نکته ای برای نگارش علمی جذاب ...
انجام پایان نامه
انجام پایان نامه ...
آموزش انجام پایان نامه
آموزش انجام پایان نامه (فصل های پایان نامه) ...
ویژگی یک پژوهش یا مقاله خوب
ویژگی یک پژوهش یا مقاله خوب ...
عمل غیراخلاقی در پژوهش از نظر ادیتورهای مجله
عمل غیراخلاقی در پژوهش از نظر ادیتورهای مجله  ...
سابمیت مقاله و چک لیست کاربردی برای انجام دقیق آن
ارسال مقاله یکی از مهمترین مراحل فرآیند چاپ و انجام مقاله است ...
راهنمای نگارش وانجام مقاله ISI
راهنمای نگارش وانجام مقاله ISI ...
خدمات پایگاه Web of Science برای انجام مقاله و انجام پایان نامه
خدمات پایگاه Web of Science برای انجام مقاله و انجام پایان نامه   ...
چگونه پروپزال پایان نامه خود را بنویسیم؟
مشاوره انجام مقاله و انجام پایان نامه دکترین ...
نکات مهم درنوشتن پیشینه تحقیق در مقاله و انجام پایان نامه
نکات مهم درنوشتن پیشینه تحقیق در انجام مقاله و انجام پایان نامه ...
فهرست مقالات
چند توصيه برای مطالعه تعداد زيادي از مقالات
چند توصيه برای مطالعه تعداد زيادي از مقالات چند توصيه برای مطالعه تعداد زيادي از مقالات ...
نکات موثر تصویر درانجام پایان نامه و مقاله
نکات موثر تصویر درانجام پایان نامه و مقاله نکات موثر تصویر درانجام پایان نامه و مقاله ...
گنجایش درک ما از دنیا
گنجایش درک ما از دنیا گنجایش درک ما از دنیا ...
شاخص ها و معیارهای داوری مقالات علمی – پژوهشی
شاخص ها و معیارهای داوری مقالات علمی – پژوهشی یک داور خوب باید همواره چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟ ...
اثرگذاری مقالات علمی[موسسه دکترین]
اثرگذاری مقالات علمی  مفهوم اثرگذاری ...
h-index چیست؟
مقاله H-index| موسسه پژوهشی دکترین موسسه دکترین با مقاله  اچ ایندکس همراه شماست پس در ادامه توضیحات بیشتری به شم ...
نحوه نوشتن فرضیه و اهداف پروپزال
مقاله نحوه نوشتن فرضیه و اهداف پروپزال | موسسه پژوهشی دکترین از مهمترین قسمتهای یک پروپزال قسمت فرضیه و هدف می باشد دکترین در این انتخاب با شما می ب ...
داوری مقالات
داوری مقالات داوری مقالات چگونه صورت میگیرد؟ ...
انواع یادگیری
انواع یادگیری (1) روش های یادگیری را بشناسید. ...
نکته طلایی در انتخاب عنوان مقاله
چند نکته طلایی در انتخاب عنوان مقاله انتخاب عنوان مقاله یکی از قسمت دشوار انجام مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شو ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

مجله رو بصورت قطعی انتخاب کنید،انتخاب صحیح مجله نقش تاثیرگزار در پذیرش یا رد مقاله و میزان ارجاع به آن دارد، راهنمای نویسنده رو مطالعه کنید،چندین بار مقاله خود رو بخوانید،از همکاران و [...]

مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

مرحله اول: آماده سازی محتوای کتاب : در این مرحله نویسنده یا مترجم باید محتوای کتاب را آماده کند. این محتوا می‌تواند شامل شعر، داستان، دستنوشته، خاطرات و یا یک کتاب علمی باشد. همچنین کتاب مورد نظر م [...]

© 2019 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت