موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
شاخص ها و معیارهای داوری مقالات علمی – پژوهشی
شاخص ها و معیارهای داوری مقالات علمی – پژوهشی

سایت موسسه پژوهشی دکترین

شاخص ها و معیارهای داوری مقالات علمی – پژوهشی

انجام داوری خوب و اصولی، برای مجلات علمی، بر اساس یک بازخورد متعادل بوده و شامل چندین جزء است.مجلات، هیئت داوری را تشویق می کنند تا نظرات خود را به شیوه شفاف، مختصر و ساختارمند بیان کنند تا موجب بهبود کیفیت مقاله ارسالی برای چاپ گردد.  براساس نظر داوران، باید پاسخی مناسب، واضح و به دور از ابهام برای نویسندگان اعمال شود

یک داور خوب باید همواره نکات ذیل را مدنظر قرار دهد:

الف. کیفیت نگارش

داوری خوب علمی، بایستی دربرگیرنده ارزیابی کیفیت کلی مقاله باشد، این موضوع، شامل ارزشیابی سبک نگارش، ادبیات، زبان نگارش، و واضح بودن آن است. به طور کلی، مواردی که سبب دشواری خوانده شدن مقاله شوند و یا موجب فهم و برداشت اشتباه خواننده گردند، می بایستی مدنظر قرار گیرند؛ مثلا انشای ضعیف یا گنگ و یا عدم رعایت قوانین آیین نگارش فارسی، عدم رعایت استفاده صحیح از علامت گذاری های مناسب، عدم رعایت نیم فاصله در تایپ کلمات می توانند از اهمیت برخوردار باشند. بسیاری از داوران بیشتر به محتوای جداول و نمودارها و نیز ارتباط آن با اهداف مطالعه و نتایج بدست آمده توجه دارندکه البته ضروری است، اما انتظار می رود واضح بودن و دقیق بودن یافته ها نیز بررسی شوند، مثلا ضرورت ارائه یا عدم ارائه اشکال و نمودارها، جداول و نمودارها، ذکر دقیق مقادیر P حاصله از آزمونهای آماری و استفاده از الگوهای منطقی در انتخاب و رسم نمودارها و جداول نیز می بایستی ارزیابی شوند. یک داوری خوب دربرگیرنده توضیحاتی در خصوص سازمان بندی و قالب بندی مقاله است. یعنی آیا این مقاله بر اساس استانداردهای معرفی شده از سوی مجله تنظیم شده است؟ آیا عناوین و زیرعنوانها بطور مناسبی انتخاب شده اند؟ آیا یک جریان منطقی در طول نگارش مقاله وجود دارد؟ آیا از منابع مناسب، مرتبط و متعادل استفاده شده و منطبق با دستورالعمل آن مجله می باشد؟ آیا از منابع جدید، مفید، معتبر و قابل دسترس استفاده شده است؟

ب. کیفیت علمی

هسته داوری یک مقاله، ارزیابی کیفیت علمی آن است. داوران بر کیفیت علمی مطالب به شیوه ای که در مقدمه، اهداف، روش بررسی، تجزیه و تحلیل، یافته ها، بحث و نتیجه گیری آورده شده اند، توضیحاتی را ارائه می کنند. حتی داوران مجلات معتبر تشویق می شوند تا موارد مذکور را بر اساس استانداردهای مشهوری چون کانسورت  و  استروب  ارزشیابی نمایند. البته شاید  هم داوران به مرور که به صورت سیستماتیک به داوری می پردازند، ساختار مخصوص به خودشان را که برای مجلات نیز قابل قبول باشد، استفاده نمایند. از آنان خواسته می شود تا بر تمام اجزاء مقاله از "عنوان" تا "منابع" اظهارنظر کنند و بر چنین نکاتی تاکید کنند: آیا اهداف یا سوالات پژوهشی واضح بیان شده اند؟ آیا طراحی و روش تحقیق مناسب هستند؟آیا داده ها به نحو قابل قبولی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش شده اند؟ آیا نتیجه گیری های ارائه شده توجیه کننده یافته های آن مطالعه می باشد؟

ج. نوآوری و ارتباط با قلمرو مجله

یک داور خوب علمی، به ارزیابی ارتباط مفاد واصله، با اهداف مجله و البته خوانندگان آن مجله می پردازد. برخی اوقات داوران از نویسندگان می خواهند تا مقدمه و بحث مقاله را، بسط داده تا باعث عمومیت بخشیدن و کاربردی شدن برای طیف وسیع تری از خوانندگان گردد. داوری خوب، بایستی اصالت، اهمیت و دقت مقاله را، موردنظر قرار داده و متوجه سازد که این مقاله تحت داوری، چه چیزی را بر بدنه علمی در دوره حاضر می افزاید. لحاظ کردن نوآوری و اصالت مقاله، می تواند فرایند داوری آن مجله را پویا داشته باشد. به خاطر پیشرفت علم و تکامل مجلات علمی، مقاله ای که در دوسال قبل پذیرفته شده ممکن است دو سال بعد پذیرفته نشود. داوری در خصوص نوآوری و ارتباط با قلمرو مجله، بدین معناست که گاهی داوران پیشنهاد می کنند که نویسندگان از منابع علمی دیگری استفاده نمایند. داورانی که در کار خود خبره باشند حتی می توانند تشخیص دهند که برخی مقالات شاید موجب گمراهی سهوی فکر نویسندگان شده باشند.


مقالات مرتبط
معیارها و شاخص های  مورد استفاده در داوری مقالات
معیارها و شاخص های  مورد استفاده در داوری مقالات ...
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

مجله رو بصورت قطعی انتخاب کنید،انتخاب صحیح مجله نقش تاثیرگزار در پذیرش یا رد مقاله و میزان ارجاع به آن دارد، راهنمای نویسنده رو مطالعه کنید،چندین بار مقاله خود رو بخوانید،از همکاران و [...]

مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب

مرحله اول: آماده سازی محتوای کتاب : در این مرحله نویسنده یا مترجم باید محتوای کتاب را آماده کند. این محتوا می‌تواند شامل شعر، داستان، دستنوشته، خاطرات و یا یک کتاب علمی باشد. همچنین کتاب مورد نظر م [...]

© 2019 Doctorin