سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

چگونگى ایجاد عادت به نوشتن‏ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
چگونگى ایجاد عادت به نوشتن‏

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

چگونگى ایجاد عادت به نوشتن‏ 


نگارش درباره آنچه مى‏خوانید و پیوند آن با آنچه که انجام مى‏دهید:
 اولویت‏بندى نگارش:
زمانى که نسبت به ساخت طرح، میزان و تناسب اطلاعات آن و نیز ربط منطقى میان سرفصل‏ها اطمینان حاصل شد، باید کار نوشتن را به ترتیب توالى سرفصل‏هاى طرح، آغاز کرد. براى نوشتن هر فصل لازم است یادداشت‏هاى مربوط به آن فصل از مجموعه یادداشت‏ها خارج گردد و براى آن‏ها تقدم و تأخرى منطقى در خور نوع تحقیق و شیوه برخورد با موضوع ایجاد کرد.

  اختصاص زمان خاص براى نوشتن‏
الف) کارآمدى بیشتر، از راه تخمین زدن اهمیت مطالب و طرح‏ریزى یک روش مناسب‏تر مطالعه.
ب) بودجه‏بندى واقعى‏تر از زمان براى هر قسمت از طرح، از طریق کشف حجم و دشوارى مطالب.
ج) افزایش میزان درک مطالب و نگهدارى آن‏ها در حافظه، از راه کسب یک نظر اجمالى از تمام مطالب، پیش از خواندن جزئیات.
د) افزایش میزان دقت و تمرکز حواس، از طریق برانگیختن میزان علاقه.

 نوشتن همزمان با خواندن‏
خواندن مطالب باعث قدرت و تداوم افکار و منجر به جمع‏آورى بهتر اطلاعات مى‏شود.


 عدم همزمان نگارش و ویرایش:
نگارش همراه ویرایش باعث هدر رفتن قابل توجه زمان مى‏شود، بنابراین پس از تکمیل صورت نوشته، باید به کار تزئینى آن پرداخت. زوایدش را حذف کرد، عناوین انتخابى را مرور و تجدیدنظر نمود، در صورت لزوم، کلمات و جملاتى را تغییر داد، نواقص را تکمیل نمود و به حسن تألیف و ترکیب آن اطمینان حاصل کرد.

 حفظ وحدت و پیوستگى در نگارش‏
نوشته تحقیقى محصول واحد و همگنى است که حول اندیشه‏اى خاص مى‏گردد و این وحدت و پیوستگى باید از دل مجموعه‏اى از یادداشت‏هاى پراکنده و به ظاهر گسسته پدید آید. باید توجه داشت که هر بخش از نوشته با اندیشه اصلى تحقیق مرتبط باشد و رشته‏اى نامرئى نیز تمام بخش‏ها را به یکدیگر پیوند دهد. وحدت نوشته در گرو جاى‏دهى دقیق مطالب در بند (پاراگراف) هاست. نوشته درواقع شیئى یکپارچه نیست، بلکه متشکل از پاره‏ها و مقوله‏هاى متعددى است که رشته‏اى نامریى تمام آن پاره‏ها را به یکدیگر پیوند مى‏دهد.
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
ده روش مطالعه مفید
ده روش مطالعه کارساز که محققین آن را پیشنهاد می کنند ...
آموزش انجام پایان نامه علوم اجتماعی
آموزش انجام پایان نامه علوم اجتماعی. هدف از انجام پایان نامه علوم اجتماعی حل مسائلی است که نیاز جامعه را در زمینه&zwn ...
چگونگى ایجاد عادت به نوشتن‏
چگونگى ایجاد عادت به نوشتن‏  ...
نحوه امتیازدهی در مصاحبه دکتری
نحوه امتیازدهی در مصاحبه دکتری ...
شناسایی ژورنال‌های دسترسی آزاد جعلی
راه هایی برای شناسایی ژورنال‌های دسترسی آزاد جعلی ...
معرفی نرم افزار رفرنس نویسی مندلی
معرفی نرم افزار رفرنس نویسی مندلی ...
چگونه از یک مقاله برای نوشتن پایان نامه استفاده کنیم؟
چگونه از یک مقاله برای نوشتن پایان نامه استفاده کنیم؟ ...
مقایسه رزومه تحصیلی با رزومه کاری
مقایسه رزومه تحصیلی با رزومه کاری ...
چگونه کتاب بنویسیم؟
مرحله نخست برای نوشتن کتاب ...
چگونه به یک ایده ی پژوهشی برسیم؟
چگونه به یک ایده ی پژوهشی برسیم؟ ...
© 2021