سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

شيوه هاي آموزشي در مقطع دكتري ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
شيوه هاي آموزشي در مقطع دكتري

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

روش های آموزشي در مقطع دكتري   Ph.D

الف- شيوه آموزشي ـ پژوهشي: شيوه آموزشي ـ پژوهشي، روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه مي باشد. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي در ايران بوده و پذيرش دانشجو در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور فقط به اين روش صورت مي گرفت.  

ب- شيوه پژوهش محور: دوره دكتري تخصصي است كه با محوريت پژوهش و مشتمل بر اخذ واحدهاي آموزشي محدود و ارائه رساله برگزار مي شود.  

برگزاري دوره دكتري پژوهش محور مشروط به داشتن طرح پژوهشي تقاضا محور (طرح پژوهشي داراي كارفرماي مشخص كه برابر قرارداد، اجراي آن به مؤسسه واگذار و اعتبارات كامل آن به همراه هزينه هاي نظارت بر آن توسط كارفرما تامين و نتيجه كار نيز تحويل گرفته مي شود) با كارفرماي مشخص (شخصيت حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است كه طي يك قرارداد، انجام طرح پژوهشي را به دانشگاه/مؤسسه واگذار نموده و متعهد به تأمين كليه هزينه هاي انجام و نظارت بر اجراي موضوع قرارداد است) ميباشد.  

 
 منظور از كدرشته محلهاي پژوهش محور رشته محل هايي از موسسات مي باشد كه داراي طرح پژوهشي تقاضامحور است و در زمان انتخاب رشته عناوين آنها در اين دفترچه درج شده است.  

منظور از طرحواره، طرح اوليه رساله متقاضيان رشته محلهاي پژوهش محور است كه در راستاي طرح پژوهشي تقاضامحور كه از طرف مؤسسه اعلام شده است توسط داوطلب تهيه و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري بصورت مكتوب ارائه ميشود.  


 عنوان يا عناوين طرح پژوهشي مربوط به هر يك از كدرشته محلهاي پژوهش محور به منظور تهيه طرحواره توسط داوطلبان از طريـق سـايت مؤسسات پذيرنده اعلام خواهد شد.  


 طول مدت دوره در هر دو شيوه حداكثر 5 سال است. در موارد استثنايي افزايش طـول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است و همچنين انتقال، تغيير رشته و مهمان در هر دو شيوه ممنوع است.
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
تبدیل پایان نامه به مقاله
چگونه می توانم در مدت زمان کوتاهی پایان نامه خود را به مقاله ژورنالی تبدیل کنم؟   ...
هفت نکته طلایی برای انتخاب موضوع پایان نامه
هفت نکته طلایی برای انتخاب موضوع پایان نامه. انتخاب موضوع برای پایان نامه (یا پروژه تحقیقا ...
چطور برای جلسه دفاع از رساله دکتری آماده شویم؟
چطور برای جلسه دفاع از رساله دکتری آماده شویم؟ ...
بایدها و نبایدهای جلسه مصاحبه دکتری
بایدها و نبایدهای جلسه مصاحبه دکتری   ...
روش های انتخاب موضوع پایان نامه
روش های انتخاب موضوع پایان نامه. انتخاب موضوع پایان نامه یکی از دغدغه های مهم دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی است. ...
چطور برای جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه آماده شویم؟
چطور برای جلسه آنلاین دفاع از پایان نامه آماده شویم؟ آموزش دفاع آنلاین پایان نامه برای دانشجویان در این روزها امری کا ...
شيوه هاي آموزشي در مقطع دكتري
شيوه هاي آموزشي در مقطع دكتري  ...
شناسایی منابع معتبر تحقیق
شناسایی منابع معتبر تحقیق   ...
واژه ها و عبارتهایی که نباید آنها را در نگارش پایان نامه و یا مقاله بکار برد
واژه ها و عبارتهایی که نباید آنها را در نگارش پایان نامه و یا مقاله بکار برد ...
تحلیل گفتمان چیست؟
تحلیل گفتمان چیست؟  ...
© 2021