سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت 

در رشته مدیریت، پایان نامه در زمینه هایی چون نگرش و رفتار کارکنان، مدیریت منابع انسانی، تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر اقدامات مدیریتی، مدیریت عملیات، تولید، تدوین و استراتژی نظام های اطلاعاتی و غیره نگارش می یابد. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت می توانند برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنند.


پایان نامه رشته مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت به مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج های معتبر از آنها می پردازد. ازاین رو، می توان گفت که پایان نامه رشته مدیریت صرفا مبتنی بر تجربه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست بلکه هدفمند و دقیق است دارای صحت و اطمینان بیشتر و اغلب عینی تر است.


ویژگی های پایان نامه رشته مدیریت

1.    هدفمندی: دانشجو کار خود را با هدف مشخصی آغاز می کند.
2.    صحت واستحکام: تحقیق دارای بنیاد نظری خوب، طرح روش شناسی مناسب است که بر صحت یک پژوهش هدفمند می افزاید.
3.    آزمون پذیری: در پایان نامه این امکان وجود دارد که بتوان فرضیه تحقیق را با بهره گیری از برخی آزمون های آماری مورد آزمایش قرار دهیم.
4.    تکرار پذیری: یعنی اگر فرضیه ای در موضوعی به اثبات رسید در سایر سازمان ها و در موارد مشابه باداده های مشابه نتایج مشابهی بدست آید، در این صورت اعتماد بر یافته های پایان نامه بیشتر می شود.
5.    دقت و اعتماد: در پایان نامه مدیریت به ندرت می توانیم بر پایه یافته های تحلیل داده ها به نتایج قاطع برسیم زیرا تمامی عناصر و رویداد ها را قادر نیستیم مطالعه کنیم. از این رو، یافته ها بر نمونه هایی که از جامعه آماری استخراج شده است استوار می گردد. در پایان نامه سطح اعتماد 95 درصد که حاکی از وجود تنها 5 درصد احتمال نادرستی یافته است به طور معمول پذیرفته است و اغلب از آن به سطح معنا داری 5% یاد می شود.
6.    عینیت: استنتاجی که از طریق تفسیر نتایج تحلیل داده های مان انجام می دهیم باید عینی باشد و مبتنی بر واقعیاتی باشد که از داده های حقیقی به دست آمده اند نه مبتنی بر ارزشهای نظری و احساسی خودمان. تفسیر نتایج هرچه عینی تر باشد، پایان نامه علمی تر قلمداد می شود.
7.    تعمیم پذیری: عبارت است از میزان قابلیت کاربرد یافته های پایان نامه انجام شده توسط یک سازمان در سازمان های دیگر. بدیهی است که هر قدر دامنه ی کاربرد نتایج به دست آمده از یک تحقیق گسترده تر باشد این تحقیق برای استفاده کننده مفیدتر است.
8.    صرفه جویی: در توصیف پدیده ها و مشکلاتی که روی می دهند و نیز کاربرد راه حل ها، سادگی همواره بر چارچوب های پیچیده چندین عامل دشوار را در بر می گیرد برتری دارد. بناء نگرش صرفه جویانه در مدلهای تحقیق همواره باید مدنظر باشد.


موانع نگارش پایان نامه مدیریت

در رشته مدیریت و علوم رفتاری هیچ گاه نمی توان به تحقیقی پرداخت که صد در صد علمی باشد. دلیل آن مشکلاتی است که در هنگام اندازه گیری و گردآوری داده ها در زمینه های ذهنی مانند احساسات، عواطف، نگرش ها و برداشت ها پیش می آید و این ها کمیت بردار نیستند و از طرفی ممکن است در دستیابی به گروه نمونه مناسب با دشواری مواجه شویم که در نتیجه تعمیم پذیری یافته ها محدودیت ایجاد می شود.


مراحل انجام پایان نامه مدیریت

1.    مشاهده: در این گام دانشجو به مشاهده رفتارها و و نگرش ها و احساسات  افراد در محیط می پردازد
2.    گردآوری اطلاعات اولیه: این گام مستلزم جست و جوی اطلاعات برای آگاهی درباره آن چیزی است که مشاهده شده است. اطلاعات در مورد چیزی است که در حال اتفاق افتادن است.
3.    نظریه پردازی: تلاشی است برای درهم آمیختن منطقی اطلاعات تا بتوان برای دلایل وجود مسئله مفهوم سازی کرد.
4.    تنظیم فرضیه: از محل شبکه روابطی که میان متغیرها به دست آمده است میتوان فرضیه های آزمون پذیر یا حدس های هوشمندانهای پدید آورد. آزمودن فرضیه را «تحقیق قیاسی» می نامند ولی گاهی فرضیه هایی که در اصل تدوین نشده اند بر پایهی فرایند «استقرایی» شکل می گیرند.
5.    گردآوری داده های علمی بیشتر: پس از تدوین فرضیه ها باید داده ها را با توجه به هریک از متغیر های فرضیه ها گرد آوری کرد. یعنی داده های علمی بیشتری برای آزمودن فرضیه های که در تحقیق پدید می آید لازم است.
6.    تجزیه و تحلیل داده ها: در این گام داده های گرد آوری شده را از طریق آماری تحلیل می کنیم؛ این تحلیل ها به روش کمی و کیفی اجرا می شوند.
7.    استنتاج قیاسی: قیاس فرآیند دستیابی به استنتاج ها از طریق تفسیر نتایج تحلیل داده می باشد و بر اساس این استنتاج ها دانشجو توصیه هایی را در زمینهچگونگی حل مسأله ارائه می دهد.


انواع پایان نامه مدیریت از نظر هدف

1.    مطالعه اکتشافی: زمانی به مطالعه اکتشافی روی می آوریم. که در باره وضع موجود آگاهی چندانی نداشته باشیم یا آنکه در باره چگونگی حل مسایلی که در گذشته پدید آمده اند و با وضعیت موجود شباهت دارند اطلاعاتی در دست نداریم در این گونه موارد باید بررسی مقدماتی گستردهای برای آشنایی با پدیده های مرتبط با وضعیت  مورد نظر صورت دهیم تا بتوانیم مدلی را پدید آوریم. در واقع مطالعات اکتشافی را رای درک بهتر ماهیت مسأله ای انجام میدهیم که شاید در باره پدیده های مرتبط با آن پژوهشهای اندکی صورت گرفته باشد. بدین ترتیب مطالعات اکتشافی برای دست یابی به درک درست  از پدیده مورد نظر و گسترش دانش از طریق نظریه پردازی خوب حایز اهمیت است. خلاصه زمانی که دانش اندک باشد و هدف ما درک عمیقتر باشد پژوهش سرشتی اکتشافی به خود میگیرد.
2.    مطالعه توصیفی: مطالعه توصیفی برای تعیین وتوصیف ویژگیهای متغیرهای یک موقعیت صورت میگیرد به طور مثال توصیف یک کلاس بر حسب پایه های تحصیلی، جنسیت، گروه های سنی و ... ماهیت توصیفی دارد. همینطور مطالعات توصیفی برای درک ویژگی های سازمانهایی که رویه های مشابهی دارند به کار میرود. از این رو، هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از: تشریح جنبههایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و بادیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن در بسیاری از موارد ممکن است چنین اطلاعاتی حتی پیش از هر گونه اقدامی در زمینه تغییر رویه های کاری جنبه حیاتی داشته باشد.
پژوهش های توصیفی که داده ها را به گونه ای معنادار ارائه می کنند در موارد زیر سودمند هستند:
1.    شناخت ویژگی های یک گروه در موقعیت مورد علاقه
2.    کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
3.    ارائه دیدگاه هایی مبنی بر ضرورت پژوهش
4.    کمک به اخذ تصمیم های خاص
سخن آخر
رشته مدیریت از پر طرفدارترین رشته های دانشگاهی در سراسر جهان است که هر ساله علاقه مندان بسیاری را به خود جلب می کند. از آن جایی که یکی از چالشهای تحصیل برای دانشجویان سطح کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت، نگارش پایان نامه به شمار می رود، دانشجویان رشته مدیریت می توانند برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنند.
 

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه پرستاری. فرآیند انجام پایان نامه پرستاری، مطالعه نظامدار و هدفمندی است که برای خ ...
آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت
آموزش انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت    ...
آموزش انجام پایان نامه به روش کیفی
آموزش انجام پایان نامه به روش کیفی.تحقیق کیفی یکی از انواع روش های تحقیق است که بر داده های غیر ساختار یافته و غیر عد ...
دستورالعمل هایی برای درج اشکال و جداول در مقالات پژوهشی
راهنمای درج اشکال و جداول در مقالات    ...
قسمت‌های مختلف یک پروپوزال دانشگاهی
قسمت‌های مختلف یک پروپوزال دانشگاهی ...
فرآیند دفاع از پایان نامه
فرآیند دفاع از پایان نامه ...
پارافرایز چیست و کاربرد آن
پارافرایز چیست و کاربرد آن  ...
اهمیت کلمات کلیدی در نوشتن مقاله
اهمیت کلمات کلیدی در نوشتن مقاله  ...
نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی
 نرم افزارھای شناسایی سرقت ادبی ...
مقاله بیس یا مقاله پایه چیست؟
مقاله بیس یا مقاله پایه چیست؟ ...
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد