سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
اثرگذاری مقالات علمی ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
اثرگذاری مقالات علمی

 موسسه دکترین:

مفهوم اثرگذاری
تاثیر ، سنجش اهمیت و نفوذ یک مدرک یا گروهی از مدارک، در شکل ساده آن است، تاثیر، تعداد استنادهای دریافت شده توسط مدرک یا گروهی از مدارک، در طی یک دوره معین میباشد. در این معنی، تاثیر میتواند مترادف با میزان یا نرخ استناد ، استفاده شود. در شکل پیچیده تر آن، تاثیر، واقعا چیزی است که برخی آن را ضریب تاثیر  می نامند، نسبتی که تعداد استنادهای دریافت شده، توسط گروهی از مدارک، به تعداد مدارک در گروه را، مقایسه می کند. وقتی که در مورد این تناسب صحبت می کنیم، ضریب تاثیر، احتمالا اصطلاح مناسب تری، نسبت به تاثیر است. به عبارت دیگر ضریب تاثیر یعنی سنجش نفوذ یا تاثیر یک گروه از مدارک. می توان گفت ضریب تاثیر، تعداد استنادهای دریافت شده توسط متوسط مدارک در گروه است
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
مراحل انجام مقاله
مراحل انجام مقاله  ...
تفاوت کاربردها، محدودیت ها و پیشنهادات در مقاله یا پایان نامه
تفاوت کاربردها، محدودیت ها و پیشنهادات در پایان نامه و مقاله  ...
اهمیت ادیت مقاله
اهمیت ادیت مقاله ...
تغییراتی کوچک در نگارش مقاله
تغییراتی کوچک در نگارش مقاله ...
عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی
 عبارات انگلیسی رایج در مقدمه مقاله علمی ...
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه
 مراحل استخراج مقاله از پایان نامه ...
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه
مراحل استخراج مقاله از پایان نامه مدیریت و رشته های علوم انسانی ...
اثرگذاری مقالات علمی
اثرگذاری مقالات علمی ...
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش
پیشینه پژوهش، بیان مسئله (ضرورت انجام) و نوآوری پژوهش ...
ایراد نظام داوری مقالات
ایراد داوری مقالات چیست؟ ...
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد