سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

چگونه اولین مقاله علمی خود را بنویسیم؟
چگونه اولین مقاله علمی خود را بنویسیم؟

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

 

چگونه اولین مقاله علمی خود را بنویسیم؟


اگر می خواهید اولین مقاله علمی خود را بنویسید، بهتر است هدف خود را در قالب کلماتی عینی تعریف نمایید: "مقاله ای با 3500 کلمه شامل قسمتهای مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و بحث و نتیجه گیری."
شما می توانید کارهای خود را عینی تر هدفگذاری کنید و برای هر قسمت مقاله تعداد کلمات مشخصی را تعیین نمایید: مقدمه، 400 کلمه؛ مواد و روش ها، 700 کلمه؛ یافته ها، 1000 کلمه؛ و بحث و نتیجه گیری؛ 1400 کلمه. این تعداد کلمات فقط پیشنهاد است و می توانید به دلخواه خود آنها را تغییر دهید. هر قسمت مقاله پاسخ به یک سوال است: چرا (مقدمه)، چطور (مواد و روش ها)، چه (یافته ها) و خب که چی (بحث و نتیجه گیری). هنگامی که این مقدمات را تعیین کردید، هنگام پرداختن به جزئیات فرا می رسد. در ادامه نکاتی را برای نگارش اولین مقاله علمی مشاهده می نمایید.
در اولین فرصت، نوشتن را شروع کنید
برای نگارش مقاله تا اتمام پژوهش صبر نکنید. ابتدا با نگارش بخش مواد و روش ها شروع کنید. در همین حین پس از تغییر جزئیات پژوهش – مدل تجیزات آزمایشگاهی، مدت زمان هر آزمایش، ترکیب مواد و ... -، آنها را در مقاله به روز نمایید. از آن جایی که پژوهش شما در حال انجام است، می توانید در بخش یافته ها هم جدولی از پیش آماده نمایید و محتوای این جدول را به مرور کامل کنید.
درباره پژوهش با دیگران صحبت کنید
اگر پیش از انجام پژوهش به صورت شفاهی با دیگران درباره کارتان صحبت کنید، متوجه می شوید که عمل نوشتن ساده تر خواهد شد. ترتیب ایده ها برای شما واضح تر می شود، کلمات با سرعت بیشتر جریان پیدا می کنند و آن چه که می نویسید، برای مخاطبین مقاله شفاف تر خواهد بود.
طرحی ایجاد کنید و آن را گسترش دهید
از آن جا که ساختار مقاله (مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و بحث و نتیجه گیری) خیلی کلی است، شما می بایست با اضافه کردن زیربخش جزئیات بیشتری را در اختیار مخاطبین مقاله خود قرار دهید. برای مثال در بخش مواد و روش ها می توانید از زیربخش های

1- نمونه گیری و طراحی پژوهش،

2- روش های تحلیل نمونه و

3- تحلیل آماری استفاده نمایید.

اغلب اوقات می توانید از زیربخش های یکسانی در بخش مواد و روش ها و یافته ها استفاده کنید. دکتر پل سیلویا نویسنده کتاب "چطور زیاد بنویسیم: راهنمایی عملی برای نگارش پربازده آکادمیک" اظهار می دارد که پیش از این که سعی نمایید با دیگران در دنیای علم ارتباط برقرار کنید، به افکار خود نظم بخشید.
ساختار بخش مقدمه را مانند یک قیف طراحی کنید
نگارش بخش مواد و روش ها آسانترین بخش مقاله است، زیرا در این بخش دقیقا مشاهدات و چگونگی انجام پژوهش نگارش می یابند. نگارش بخش مقدمه امری چالش برانگیزتر است زیرا قرار است این بخش به سوال چرا پاسخ دهد: چرا این موضوع انتخاب شده است؟ چرا از روشی خاص در انجام پژوهش استفاده شده است؟
ابتدا سوال و هدف تحقیق را معرفی کنید و بر اهمیت آنها تاکید نمایید ( ترجیحا اطلاعات آماری مرتبط را ارائه نمایید). تحقیقات پیشین را به صورت مختصر مرور نمایید و بیان کنید که چطور رویکرد شما نسبت به مساله متفاوت می باشد. مقدمه را با بیان اهداف مشخص تحقیق به پایان برسانید. به عبارت دیگر به خلاء پژوهشی اشاره نمایید و نشان دهید که چطور با انجام این پژوهش این خلاء پژوهشی رفع گردیده است.
زمان خود را با هدفگذاری مدیریت کنید
اگرچه می توانید طرحی برای مقاله تهیه کنید و هروقت که زمان آزاد داشتید به آن بپردازید؛ با این حال زمان زمان خود را به بازه های بزرگ زمانی تقسیم نمایید و طرح خود را اجرا نمایید. اهدافی را – تعداد کلمات – در این بازه های زمانی تعیین نمایید. برای مثال می توانید به خود بگویید تا زمانی که حداقل 500 کلمه در بازه زمانی مشخصی ننوشته اید، به نگارش ادامه می دهید. در این مرحله نوشتن است که اهمیت دارد. در انتخاب دقیق کلمات یا حتی املای صحیح آنها وسواس نداشته باشید – می توانید بعدا آنها را اصلاح نمایید.
نوشتن امری کسالت بار به نظر می رسد، ولی با تصور نتایج آن – احساس رضایت، تجربه و اعتماد به نفس بیشتر - می توان به احساس خوبی دست یافت. 
 


مقالات مرتبط
همانندجویی و رفع مشکل همانندی
همانندجویی و رفع مشکل همانندی   ...
نتایج منفی تحقیقات علمی
نتایج منفی تحقیقات علمی. شکست سنگ بنای موفقیت به شمار می رود. اکثر پیشرفت های فناوری ریشه در شکست های اولیه دارند. حت ...
دستورالعمل های طرح پژوهش
دستورالعمل های طرح پژوهش    ...
انتخاب موضوع پایان نامه
چطور برای پایان نامه کارشناسی ارشد یا پایان‌نامه دکتری موضوع انتخاب کنیم؟   ...
مقالات گزارشات موردي
 مقالات گزارشات موردي  ...
انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله
انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله   ...
موضوع مناسب پایان‌نامه و مقاله
موضوع مناسب پایان‌نامه و مقاله ...
© 2021