سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نحوه استناددهی درون متنی
نحوه استناددهی درون متنی

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

نحوه استناددهی درون متنی 


پژوهش کاری اشتراکی است: تحقیقات جدید بر اساس پژوهش های پیشین شکل می گیرند. متعاقبا هنگامی که پژوهش جدید در قالب مقاله ای در یک مجله به چاپ رسید، خود به یک پایه برای پژوهش های جدیدتر تبدیل می شود. استناددهی روشی است برای شناسایی منبع اطلاعات و دانشی که پژوهش کنونی بر مبنای آن استوار گشته است.
جمله ذیل که از یک مقاله انتخاب شده است را در نظر بگیرید: "گیاه A در بین گیاهان موجود در سالاد گیاهی است که بیشتر مقدار نیترات را داراست، به خصوص اگر در محیطی با کمترین مقدار نیترات رشد یابد (نویسنده الف و نویسنده ب، 1391)." استناد داخل پرانتز که آخرین قسمت جمله فوق را شکل می دهد شکلی از سبک نگارش متون علمی است که بیان می کند این عبارت بر اساس پژوهشی که نویسنده الف و نویسنده ب در سال 1391 به چاپ رسانده اند، در مقاله درج شده است. گاهی اوقات از این سیستم استناددهی با عنوان سیستم هاروارد نیز یاد می شود. این نوشتار به معرفی دو روش معمول درج چنین اطلاعات فرعی در مقالات پرداخته است.

استناددهی به مقالات در ابتدای جملات
استناددهی روشی است برای اعتباربخشی به نویسندگان و شروع جملات با استناددهی و آوردن نام نویسندگان در ابتدای عبارات روشی است که بیشترین اعتبار را به نویسندگان اعطا می کند. برای مثال "نویسنده ج (1940) اولین فردی بود که به طول ساعات روز در رشد گیاهان پی برد." گوپن و سوان (1990) اظهار داشتند که "اطلاعات فرعی که در ابتدای جملات درج می شوند، دیدگاهی بر مبنای ملاحظه جمله به عنوان یک واحد گفتمان برای مخاطب ایجاد می کند." 
با این حال این رویکرد زمانی که تنها به یک مقاله استناد می کنیم، بهترین کارایی خود را دارد. اگر تعداد مقالاتی که می بایست به آنها استناد کنیم زیاد باشد، درج آنها در ابتدای جملات باعث می گردد تا تمرکز مخاطب از بین برود. در چنین مواردی یک رویکرد این است که در ابتدای جملات از عبارتی مانند نتایج تحقیقات بسیاری از پژوهشگران نشان داده است که ... و سپس به مقالات متعدد استناد گردد.

استناددهی به مقالات در انتهای جملات
اگر می خواهید تاکید بر یافته ها و نتایج و نه پژوهشگرانی که آن نتایج را به چاپ رسانده اند، تمرکز یابد استنادات خود را در انتهای جملات درج نمایید: "طول ساعات روز مهمترین عامل تاثیرگذار در رشد گیاهان است (نویسنده ج، 1940)." در این روش می توانید به هر تعداد مقاله ای که نیاز است، استناد کنید.
 


مقالات مرتبط
حتی انیشتین هم از فرآیند داوری همتا متنفر بود!
حتی انیشتین هم از فرآیند داوری همتا متنفر بود! امروزه بیشتر مقالات علمی تنها پس از بررسی نقاط ضعف و قوت تحقیق تو ...
ده دلیل برای دریافت و استفاده از ORCID iD
ده دلیل برای دریافت و استفاده از ORCID iD ...
DOI چیست؟
DOI چیست؟ ...
چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری تحقیق ...
© 2021