سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نحوه نگارش چکیده پایان نامه
نحوه نگارش چکیده پایان نامه

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

نحوه نگارش چکیده پایان نامه

چکیده پایان نامه خلاصه کوتاهی از پایان نامه است که به طور مختصر اهداف و یافته های پژوهش صورت گرفته را گزارش می دهد تا مخاطب با مطالعه آن بتواند دیدی اجمالی از محتوای پایان نامه بدست آورد.
هنگامی شروع به نوشتن چکیده پایان نامه نمایید که کار نگارش پایان نامه را به اتمام رسانده اید. در چکیده می بایست موارد ذیل را بگنجانید:
•    مسئله و اهداف پژوهش
•    روش تحقیق
•    یافته های کلیدی
•    نتیجه گیری
معمولا تعداد کلمات چکیده بین 150 تا 350 کلمه است، با این حال برای اطلاع از تعداد کلمات دقیق چکیده می توانید به آیین نامه نگارش دانشگاه خود مراجعه نمایید.
در پایان نامه، چکیده در یک صفحه پس از بخش تقدیم و سپاسگزاری و پیش از فهرست مطالب جای می گیرد.

 

چه زمانی چکیده را بنویسیم؟
از آن جایی که چکیده متنی کاملا مستقل از پایان نامه و در واقع خلاصه ای از پایان نامه است، همیشه پس از اتمام نگارش پایان نامه اقدام به نگارش چکیده کنید. متن چکیده باید طوری نگاشته شود که مستقلا و بدون مطالعه پایان نامه قابل فهم باشد. آسان ترین روش برای نگارش چکیده پایان نامه تهیه رونوشتی از ساختار آن است. در واقع می توانید چکیده را مانند ماکتی از پایان نامه خود تصور کنید.

اهداف پژوهش
با تعریف اهداف پژوهش شروع کنید. پژوهش شما در پاسخ به چه مسائل نظری و عملی انجام شده است؟ شما می خواستید چه سوالات پژوهشی را پاسخ دهید؟
شما می توانید متن کوتاهی درباره رابطه موضوع پایان نامه با زمینه پژوهش بنویسید ولی اصلا وارد جزئیات نشوید. پس از شناسایی مسئله هدف پژوهش را بیان کنید. از کلماتی مانند بررسی، سنجش، کاوش، آزمون، تحلیل و ارزیابی برای توضیح آن چه که انجام داده اید استفاده کنید.
زمان جملات این بخش از چکیده زمان حال ساده، ماضی نقلی و ماضی ساده است و از آن جا که پژوهش انجام شده، هرگز از زمان آینده استفاده نکنید.
    این پژوهش به بررسی ارتباط بین مصرف قهوه و راندمان کاری خواهد پرداخت.
    این پژوهش ارتباط میان مصرف قهوه و راندمان کاری را بررسی کرده است.
روش تحقیق
در این مرحله روش تحقیقی را تبیین نمایید که بوسیله آن به سوال تحقیق پاسخ داده اید. این بخش می بایست توضیح سرراستی از آن چه که انجام داده اید را در دو جمله ارائه دهد. معمولا زمان جملات این بخش گذشته ساده است.
    مصاحبه ساختاریافته با 25 شرکت کننده انجام خواهد شد.
    مصاحبه ساختاریافته با 25 شرکت کننده انجام شد.
در این بخش درستی روش تحقیق را ارزیابی نکنید. هدف از این بخش در چکیده بررسی نقاط قوت و ضعف روش تحقیق نیست، بلکه در این بخش می بایست به مخاطب دیدی اجمالی از رویکرد کلی روش تحقیق ارائه دهید.

یافته ها
در این بخش یافته های کلیدی پژوهش را خلاصه سازی کنید. زمان جملات این بخش از چکیده حال و گذشته ساده است:
    یافته های تحقیق نشان داده اند که ارتباط مثبت و معناداری میان مصرف قهوه و راندمان کاری وجود دارد.
    یافته های تحقیق نشان می دهند که ارتباط مثبت و معناداری میان مصرف قهوه و راندمان کاری وجود دارد.
    یافته های تحقیق نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری میان مصرف قهوه و راندمان کاری وجود دارد.
احتمالا با توجه به پیچیدگی پژوهش نمی توانید همه یافته ها را در چکیده بیان کنید. سعی کنید در این بخش فقط مهمترین یافته ها که منجر به درک مخاطب از نتایج تحقیق می گردند را برجسته نمایید.
نتیجه گیری
در نهایت نتایج اصلی پژوهش را بیان کنید: برای مسئله و سوال تحقیق چه پاسخی بدست آورده اید؟ مخاطب می بایست با درک واضحی از نکات کلیدی پژوهش مطالعه چکیده را به پایان برساند. زمان جملات این بخش از چکیده حال ساده است.
    این پژوهش نشان داد که مصرف قهوه راندمان کاری را افزایش می دهد.
    این پژوهش نشان می دهد که مصرف قهوه راندمان کاری را افزایش می دهد.
اگر پژوهش شما محدودیت های مهمی (مانند محدودیت هایی در ارتباط با حجم نمونه یا روش تحقیق) داشته باشد، می بایست به طور مختصر در چکیده گنجانده شوند. این امر به مخاطب کمک می کند تا به اعتبار و تعمیم پذیری پژوهش دسترسی داشته باشد.
اگر هدف پژوهش شما حل مسئله ای عملی باشد، می توانید در قسمت نتیجه گیری چکیده توصیه هایی را نیز بگنجانید. در صورت امکان می توانید توصیه هایی برای تحقیقات آتی قید نمایید.


واژگان کلیدی
واژگان کلیدی مهمترین عناصر پژوهش هستند که مخاطب بالقوه می تواند هنگام جستجوی پایگاه های داده آنلاین، با استفاده از آنها به پایان نامه شما دسترسی پیدا کند.

نکاتی برای نگارش چکیده پایان نامه
خلاصه سازی کل پایان نامه در قالب یک صفحه، چالش برانگیز است ولی از آن جایی که چکیده اولین بخش (و گاهی اوقات تنها بخش) از پایان نامه است مورد مطالعه افراد قرار می گیرد، نگارش صحیح آن اهمیت زیادی دارد. استراتژی های ذیل به شما کمک می کنند تا به این مهم دست یابید.
جزء به جزء پیش روید.
همه چکیده ها از بخش های یکسان تشکیل نشده اند. اگر پژوهش شما ساختار متفاوتی داشته باشد (برای مثال پایان نامه های علوم انسانی که فصول آن بر اساس موضوع ترتیب یافته اند)، برای نگارش چکیده می توانید از روش ذیل استفاده کنید.
برای هر فصل لیستی از واژگان کلیدی ایجاد کنید و نکات کلیدی آن فصل را در قالب سه الی پنج جمله بیان کنید. این کار به شما یک چارچوب از ساختار چکیده ارائه می دهد. سپس برای نشان دادن چگونگی توسعه بحث جملات را اصلاح کنید.
چکیده می بایست نسخه خلاصه شده ای از پژوهش را ارائه دهد و فقط حاوی اطلاعاتی باشد که در متن پایان نامه وجود دارد و به هیچ وجه نباید متنی در چکیده وجود داشته باشد که نتوان آن را در پایان نامه یافت.

چکیده های دیگر متون علمی را مطالعه کنید
بهترین راه برای یادگیری نگارش چکیده پایان نامه، مطالعه چکیده متون علمی دیگر افراد است. احتمالا هنگام مطالعه ادبیات تحقیق، چکیده بسیاری از پایان نامه ها و مقالات علمی را مطالعه کرده اید. حال سعی نمایید تا از آنها به عنوان چارچوبی برای ساختاردهی چکیده مقاله خود استفاده کنید.
واضح و مختصر بنویسید
چکیده ای مناسب تلقی می شود که کوتاه ولی جامع و تاثیرگذار باشد. بنابراین حساب هر کلمه از چکیده را داشته باشید. هر جمله از چکیده می بایست نکته ای کلیدی از پایان نامه را بیان نماید.
از به کاربردن کلمات مبهم و فنی بپرهیزید. چکیده می بایست برای فردی که با موضوع پژوهش آشنا نیست نیز قابل درک باشد.
بر پژوهش تمرکز نمایید
هدف از نگارش چکیده ارائه گزارشی از پژوهشی اصیل است. پس از بحث پیرامون کارهای دیگر افراد خودداری نمایید. شاید نیاز باشد تا خلاصه ای از ادبیات تحقیق را در یک یا دو جمله برای به تصویر کشیدن ارتباط میان پژوهش و حوزه مطالعاتی مدنظر ارائه دهید اما نیازی نیست تا از منابع مشخصی نام ببرید. به هیچ وجه در چکیده به منبعی استناد نکنید، مگر مواقعی که پژوهش شما در پاسخ مستقیم به یک پژوهش دیگر انجام شده باشد.
قالب چکیده را بررسی کنید
پیش از نگارش چکیده پایان نامه، آیین نامه نگارش پایان نامه دانشگاه خود را مطالعه کنید، تا از بایسته های قالب چکیده پایان نامه تان مطلع شوید. 
در انتها برای مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید.


مقالات مرتبط
نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا
آموزش نگارش پایان نامه به روش تحلیل محتوا ...
چگونه چکیده بنویسیم
چگونه چکیده بنویسیم؟؟   ...
معرفی کامل انواع تعریف در پایان نامه
معرفی کامل انواع تعریف در پایان نامه   ...
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر
آموزش شیوه نگارش پایان نامه ارشد هنر.اغلب دانشجویان رشته هنر، هنگام شروع فرآیند انجام پایان نامه دچار مسائل و مش ...
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه صنایع
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع رشته مهندسی صنایع به عنوان یکی از رشته های نسبتا جدید در بین ...
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه در تهران.اغلب دانشجویان به دلیل اینکه اجرای پایان نامه اولین کار پژوهشی آن هاست در ان ...
استخراج مقاله از پایان نامه
استخراج مقاله از پایان نامه   ...
© 2021