سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی

مقاله مروری سیستماتیک به مطالعه تحقیقاتی می پردازد که تابحال انجام گردیده اند. پژوهشگر در این نوع مقاله بر آن است تا تمامی مقالات به چاپ رسیده موجود در یک حوزه مطالعاتی خاص را به منظور پاسخ به یک سوال تحقیق جمع آوری نماید. نویسنده این نوع مقاله پیش از شروع، معیارهایی را جهت ورود و خروج مقالات ایجاد می کند. این امر کمک می کند تا ریسک وقوع غرض ورزی کاهش یابد و یافته های تحقیق قابل اتکاتر گردند.
مقاله مروری سیستماتیک می بایست:
•    اهداف تحقیق را به طور واضح با روش شناسی تکرارپذیر و صریح بیان نماید.
•    بر آن باشد تا از طریق یک استراتژی جستجو، همه مطالعات منطبق با معیار مشخص شده را شناسایی نماید.
•    اعتبار یافته های تحقیقات را ارزیابی کند.    
•    یافته های تحقیقات را به شیوه ای نظام مند ترکیب نماید.

مراحل انجام مقاله مروری سیستماتیک

تنظیم سوال تحقیق

پیش از شروع پژوهش، ضرورت انجام مقاله مروری سیستماتیک را لحاظ نمایید. آیا تابحال شخصی بر روی موضوع مشابهی کار کرده است؟ آیا منابع و زمان کافی برای انجام مقاله مروری سیستماتیک دارید؟ در نظر داشته باشید که ممکن است انجام این مقاله گاهی بیش از یک سال طول بکشد. می توانید تیمی از همکاران پژوهشگر برای انجام این نوع مقاله مشخص نمایید. این امر می تواند در کاهش وقوع غرض ورزی به شما کمک کند.

توسعه پروتکل پژوهش

پروتکل پژوهش به یک برنامه مفصل برای مطالعه مسائل علوم پزشکی اشاره دارد. پروتکل های مقالات مروری سیستماتیک می بایست شامل جزئیاتی مانند موارد ذیل باشند:
•    اهداف پژوهش
•    تعیین روش و فرآیند تحقیق
•    تعیین معیارهای ورود مقالات
•    نحوه استخراج داده ها از مقالات
•    تعیین نوع تحلیل انجام شده

جستجوی ادبیات تحقیق

برای جستجوی ادبیات تحقیق می بایست همه مطالبات مرتبط را در برگیرد، بنابراین این می بایست جستجویی جامع شکل گیرد. شما می توانید از طریق پایگاه های معتبر علمی موجود در اینترنت استراتژی جستجوی مقالات خود را ایجاد نمایید. هنگام جستجوی ادبیات تحقیق، جزئیات ذیل را یادداشت نمایید:
•    پایگاه های علمی 
•    تاریخ جستجو
•    استراتژی جستجو شامل کلمات کلیدی
•    تعداد نتایج بدست آمده

انتخاب مقالات

توصیه می گردد که بررسی مقالات توسط دو نفر انجام شود. برای بررسی مقالات از معیارهای ورود موجود در پروتکل استفاده نمایید. اولین فرد می تواند فقط عناوین و چکیده مقالات را مورد بررسی قرار دهد. دومین فرد نیز می بایست به بررسی کامل مقالات انتخاب شده بپردازد. افراد می بایست پس از اتمام بررسی مقالات، سوابق جستجو، معیارهای ورود و خروج و دلایل حذف مقالات را نگه دارند.

ارزیابی مقالات

تیمی از حداقل دو نفر می بایست به ارزیابی کیفیت روش شناختی مقالات منتخب بپردازند. برای تعیین مطابقت مقالات با معیارهای ورود و خروج می توانید از چک لیست استفاده نمایید. سوالات موجود در این چک لیست شامل موارد ذیل می گردند:
•    آیا بیماران متعلق به هر گروه، به طور تصافی انتخاب شدند؟
•    آیا توالی تخصیص مشارکت کنندگان در گروه ها، اسامی بیماران را فاش می کند؟
•    آیا در نتایج تحقیقات غرض ورزی رخ داده است؟

استخراج داده ها

فرم استخراج داده ها را ایجاد نمایید. حداقل دو نفر می بایست به استخراج داده های از مقالات منتخب بپردازند. پلتفرم کوکران دارای چندین قالب است که پژوهشگران می توانند از آنها برای پژوهش خود استفاده کنند.

تحلیل نتایج

جدولی از نتایج تحقیقات منتخب را ایجاد نمایید و جهت نشان دادن میزان ارتباط تاثیرات درمانی با معیارهای ورود، یک نمودار جنگلی آماده نمایید. در صورت ارتباط تحقیقات، داده های آنها در راستای تغییرات در سرتاسر مقالات (ناهمگنی) و میزان حساسیت یافته ها را تحلیل نمایید. پس از آن حتما به متاآنالیز نتایج بپردازید. همچنین لیستی از تحقیقات خارج شده از مرور سیستماتیک را در اختیار عموم قرار دهید.

تفسیر نتایج

در این بخش محدودیت های تحقیق (مانند غرض ورزی ها)، میزان ارتباط با معیارهای ورود، کاربردپذیری، تاثیرات اقتصادی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی را لحاظ نمایید. 
 

 ارسال سفارش انجام پروژه

اخبار مرتبط
نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی
نحوه نگارش مقاله مروری سیستماتیک علوم پزشکی.    مقاله مروری سیستماتیک به مطالعه تحقیقات ...
نقض حق طبع و نشر توسط ResearchGate
نقض حق طبع و نشر توسط ResearchGate   ...
آموزش انجام پایان نامه به روش دلفی
آموزش انجام پایان نامه به روش دلفی. اساس و پایه روش دلفی بر این است که نظر متخصصان هر حوزه علمی ...
رفع مشکل همانند جویی در پایان نامه
رفع مشکل همانند جویی در پایان نامه. همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ملزم به ثبت پایان نامه ها ...
رنکینگ مجلات
رتبه بندی مجلات ...
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد